Bộ quy tắc ứng xử của Topas Explorer Group và các công ty con

Lời giới thiệu

Mục đích của Bộ Quy tắc Ứng xử này là thiết lập các tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh, mà tất cả nhân viên trong Topas Explorer Group (TEG) bao gồm tất cả các công ty con đều phải tuân thủ. Cam kết của chúng tôi đối với các chính sách trách nhiệm xã hội (CRS) dựa trên trách nhiệm và ý nghĩa kinh tế của các các hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi tích hợp CSR vào các hoạt động kinh doanh. Với trách nhiệm doanh nghiệp và giá trị bền vững lâu dài, Topas đã tiến hành 1 mô hình hoạt động nhằm nắm rõ các tác động của công ty đối với xã hội và tập trung các bên liên quan. Bởi vậy, chúng tôi xây dựng chiến lược CSR, đề cập đến các vấn đề môi trường và xã hội, các vấn đề khí hậu và quyền con người. Bộ quy tắc ứng xử này nêu cao các giá trị bền vững cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi muốn đảm bảo rằng các đối tác có thời gian để nắm hiểu rõ các giá trị, vốn là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh doanh của TEG trong hơn 45 năm.

TEG muốn hoạt động như một doanh nghiệp có trách nhiệm trong tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi tập trung chủ yếu tới các lĩnh vực chuyên môn, xác định mức độ tác động đến khách hàng, các bên liên quan, nhà cung cấp và cộng đồng xã hội. Bộ Quy tắc Ứng xử cũng trích dẫn các vấn đề môi trường, khí hậu, các vấn đề xã hội bao gồm quyền lao động, nhân quyền và chống tham nhũng và hối lộ.

Bộ quy tắc ứng xử

Quy tắc Ứng xử này được trình bày cho các nhà cung cấp và đội ngũ nhân viên. Chúng tôi mong muốn tất cả mọi người tuân thủ các quy tắc, luật pháp của các quốc gia liên quan trong phạm vi quyền hạn mà họ hoạt động. Các nhà cung cấp của chúng tôi cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng Quy tắc Ứng xử được thực thi xuyên suốt chuỗi giá trị mà họ kiểm soát. Cụ thể hơn, đội ngũ nhân viên và các đơn vị cung cấp cần lưu ý những điều sau:

Môi trường

Nhân viên và nhà cung cấp phải liên tục cố gắng trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực từ các hoạt động đến môi trường xung quanh. Điều này bao gồm việc quản lý chủ động và có trách nhiệm đối với các khía cạnh môi trường như tài nguyên thiên nhiên, quản lý chất thải, tiêu thụ năng lượng, sử dụng nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn,…
Đội ngũ nhân viên và các đơn vị cung cấp phải nghiêm túc tuân thủ luật pháp địa phương bao gồm luật môi trường. Tất cả các nhà cung cấp đều phải xây dựng và thực thi chính sách môi trường, liên quan chặt chẽ đến các loại hình và quy mô hoạt động của họ.

Sức khỏe và độ an toàn

TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp phải đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh và lành mạnh.

TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các phương tiện vận chuyển (máy bay, tàu thủy, xe buýt, ô tô, v.v.) an toàn, hoạt động tốt và tuân thủ nghiêm túc các luật và quy định từ chính quyền địa phương, đồng thời cũng bao gồm việc đảm bảo cho nhân viên và khách hàng tiếp cận hiệu quả với thiết bị chữa cháy hay thiết bị an toàn khác.

TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp có trách nhiệm đào tạo cho tất cả đội ngũ nhân viên, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ví dụ: hệ thống phát hiện, tránh và ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe, đảm bảo sự an toàn của tất cả đội ngũ nhân viên và các khách hàng.

TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin và minh chứng an toàn cần thiết, từ đó đảm bảo sự an toàn cho đội ngũ nhân viên và các khách hàng.

Lao động và quyền con người

Tại TEG, các công ty con hay các đơn vị cung cấp, chúng tôi nói không với việc cưỡng bức lao động, bao gồm lao động trong tù, buôn người, sử dụng nô lệ hoặc bất kỳ loại công việc nào đi ngược lại với ý muốn của người lao động.

Doanh nghiệp cũng nói không với lao động trẻ em. Khi sử dụng các lao động trẻ, cần phải chú ý đến các hướng dẫn được ban hành của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Nhân viên tại TEG, tất cả các công ty con và tại các đơn vị cung cấp cần đối xử với nhau dựa trên sự tôn trọng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, dân tộc, ngôn ngữ, tình trạng sức khỏe, tuổi tác, quốc tịch, quan điểm chính trị hay tôn giáo.

TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp phải tuân theo luật pháp và các quy định địa phương liên quan đến tiền lương, lương hưu, mức thưởng và các yếu tố bồi thường khác. Hơn nữa, TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp phải cung cấp hợp đồng lao động cho tất cả nhân viên.

TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp phải tôn trọng các thỏa thuận tập thể hợp pháp. Ngoài ra, TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp cũng phải tôn trọng quyền tự tổ chức cá nhân của nhân viên và thương lượng các thỏa ước lương thưởng tập thể.

Phạt tiền hoặc khấu trừ tiền bồi thường, như một biện pháp kỷ luật, chỉ được thực hiện nếu hợp pháp và được duyệt bởi các thỏa ước lao động tập thể.

Liêm chính trong kinh doanh và chống tham nhũng

Tất cả nhân viên tại TEG, các công ty con và tất cả các đơn vị cung cấp phải chấp hành nghiêm túc tất cả các luật hiện hành liên quan đến tham nhũng, hối lộ và quyền sở hữu trí tuệ, từ đó đảm bảo sự liêm chính ở mức độ cao.

TEG, mỗi công ty con và mỗi đơn vị cung cấp phải đảm bảo không đề nghị, hứa hẹn, đưa/nhận hối lộ hay quà cáp.

TEG, mỗi công ty con và mỗi đơn vị cung cấp phải cam kết thực hiện các hành động để chống lại và ngăn chặn tham nhũng dưới mọi hình thức trong thời gian sớm nhất có thể.

Tóm tắt lại:

1. Đối xử với tất cả khách hàng, nhân viên và đối tác với sự quan tâm, tôn trọng tuyệt đối, dựa trên các điều khoản luật pháp địa phương.
2. Không xả rác bừa bãi.
3. Tôn trọng, gìn giữ các giá trị thiên nhiên và môi trường động vật hoang dã tại địa phương.
4. Đảm bảo sự an toàn, có trách nhiệm đào tạo cho tất cả khách hàng, nhân viên và đối tác về các thiết bị và quy trình an toàn cần thiết.

Chúng tôi sẽ quay lại trong thời gian tới!

We will come back in the future!